Pomoc

Wstęp

Portal Biuro Obsługi Interesanta(BOI) służy do komunikacji interesanta z urzędem. Dzięki udostępnieniu przez BOI katalogu spraw w postaci elektronicznej, interesanci mogą załatwiać cześć spraw za pośrednictwem Internetu.

Interesant może załatwiać sprawy, bez konieczności wizyty osobistej w urzędzie, może też z tego miejsca pobrać i wydrukować dokumenty niezbędne do załatwienia spraw, w których obecność osobista jest wymagana. Na portalu interesant, może zapoznać się między innymi z katalogiem spraw świadczonych przez urząd jak również może sprawdzić na jakim etapie realizacji znajduje się konkretna jego sprawa.

Do wypełnienia i wysłania formularzy elektronicznych niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Uwaga!

Zakładając konto w Biurze Obsługi Interesanta, akceptujesz postanowienia niniejszego regulaminu.

Jeżeli chcesz mieć możliwość dokonywania płatności z tytułu podatków, wywozu odpadów komunalnych czy opłat związanych z koncesjami alkoholowymi, powiąż swoje konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta z kontem podatkowym. W tym celu prosimy udać się do pokoju nr 13 znajdującego się na parterze Urzędu Gminy Kruszyna.

Opis głównych funkcjonalności:

Zakładanie kont

Dostęp do Biura Obsługi Interesanta można uzyskać poprzez:
• założenie konta przez pracownika urzędu w systemie EOD Proton,
• samodzielnie przez interesanta z poziomu strony BOI.

W celu samodzielnego założenia konta interesant musi przejść na stronę BOI i wybrać Nie masz konta? Zarejestruj się.

 

Po wybraniu typu interesanta pojawi się formularz, w którym należy wypełnić wszystkie wymagane pola, oznaczone kolorem czerwonym.

Po wypełnieniu formularza, w dolnej części strony, zaznaczamy opcję oznaczającą wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych a następnie klikamy ikonę załóż konto.

Po kliknięciu ikony załóż konto przeglądarka połączy się z serwerem, co może potrwać kilka sekund, celem sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych. Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta.

Jeśli któreś z pól nie zostało wypełnione poprawnie pojawi się stosowny komunikat. Wiadomość generowana jest automatycznie przez portal BOI, a w swojej treści zawiera link którego kliknięcie jest niezbędne aby aktywować konto Interesanta.

Po klikniecie w link nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę BOI na której pojawi się komunikat potwierdzający aktywację konta.