A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy Kruszyna
 Drukuj

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami. W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem również właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Czas realizacji

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Opłaty

  Brak opłaty

  Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy

  Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, Art.2, ust.1, pkt.4 Art.2, ust.3 Art.6m Art.6n, ust.1 i 2 Art.6o Art.6p Art.6q)
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
 • © 2024 Urząd Gminy Kruszyna
  aplikacja: 1.10.001.002, baza: 1.8.5.8
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce