A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy Kruszyna
 Drukuj

Pismo ogólne do urzędu

Kogo dotyczy

Klienci urzędu

Czas realizacji

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Wymagane dokumenty

 • Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
 • Opłaty

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

  Tryb odwoławczy

  W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)
 • © 2024 Urząd Gminy Kruszyna
  aplikacja: 1.10.001.002, baza: 1.8.5.8
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce